Μη κατηγοριοποιημένο

21 Ιουλίου 2017

Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083 […]
25 Ιουλίου 2017

Τέλος στα ιστορικά δικαιώματα

Ένα ριζικά νέο τοπίο στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία προδιαγράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Τσιρώνης σε συνέντευξή του προς το AGRICOLA, στην […]
6 Αυγούστου 2017

Καλλιέργεια Σταφίδας

Σταφίδα ονομάζεται το αποξηραμένο, με κάθε τρόπο, προϊόν της αμπέλου (καρπός σταφυλιού) ενώ η εμπορική ονομασία σχετίζεται με την αποξήρανση του καρπού ορισμένων μόνο ποικιλιών της […]